CZ
Antal logo
PL EN CZ
Enloyd logo
EN HU

Oblíbené nabídky

Aplikovat

Senior Manager – Clinical Project Management

odkaz: /33/07/2020/MV
Vedoucí poradce: Monika Volčková
Praha (Hlavní město Praha)
Stálá práce 24. července 2020

Ve společnosti Antal se zabýváme náborem již přes 20 let. Díky tomu, že působíme v 10 specializovaných divizích, máme vynikající orientaci v současných trendech na trhu. Přesně určujeme konkrétní povahu práce, klasifikujeme klíčové dovednosti a potřebnou kvalifikaci. Naším posláním není jen najít kandidáta, jehož kompetence odpovídají požadavkům daného pracovního inzerátu, ale především najít pozici, která splňuje očekávání uchazeče.

Senior Manager – Clinical Project Management

Pro poskytovatele farmaceutických služeb s globálním přesahem a dlouholetou tradicí obsazuji pozici Senior Manager – Clinical Project Management.

V rámci této pozice byste měl/a na starost tým 5 projektových manažerů a 2 asistentů. Vedle tohoto týmu je zde ještě tým doktorů a zdrav. sester 6 – 8, který byste taktéž rovněž vedl/a.

Jedná se o dynamicky se rozvíjející společnost se zaměřením na poskytování služeb farmaceutickým firmám při výzkumu a vývoji léčivých přípravků. Soustřeďují se na dvě oblasti - na provádění studií fáze 1, zejména bioekvivalenčních studií a na analýzu farmaceutických formulací a aktivních substancí včetně vývoje metod.

V tomto případě se jedná o fázi 1 a hledáme kandidáta, který má v této oblasti zkušenost.

Mezi Vaše hlavní odpovědnosti by patřily:

• Vedení projektového týmu “Klinika” a spolupráce s jednotlivými členy na řešení projektů z oblastí klinického testování

• Dodržení požadavků vyplývající ze „Zákona o léčivech”, odpovídající „Vyhlášky Správné klinické praxe” a z příslušných „Pokynů SÚKL” v platném znění a dalších právních a interních předpisů

• Kontrola a finalizace nabídek k předložení ke schválení obchodnímu řediteli

• Efektivně komunikuje odborné požadavky, průběh a případné problémy klinického testování k vedení společnosti a zainteresovaným pracovníkům, stejně tak jako externím partnerům pro zajištění hladkého průběhu projektu

• Odpovědnost za dodržování časového harmonogramu studie, za správný průběh projektu a dodržování odsouhlaseného rozpočtu studie.

• Komunikace se zahraničními klienty a konzultace nad jejími požadavky

• Spoluúčast na vypracovávání návrhů obchodních smluv, technických smluv a smluv o utajení mezi společností a zákazníkem

Společnost si představuje kandidáta se:

• Zkušeností s projektovým řízením min. 5 let,

• S praxí s vedením lidí,

• S VŠ – medicínské zaměření výhodou,

• S velmi dobrou znalost angličtiny.

Zaměstnanecké výhody, benefity

Oproti tomu společnost nabízí:

• Zázemí stabilní společnosti s globálním přesahem a potenciálem I s ohledem na současnou ekonomickou situaci a situaci na trhu práce

• Zajímavý motivační system

• Propracovaný a bohatý system zaměstnaneckých benefitů, který podporuje i rodinné příslušníky pracovníka

• Možnost dalšího vzdělávání a kariérního růstu

Aplikovat