Oblíbené nabídky

Efektivní začátek nového roku pro vaši firmu? Proveďte průzkum angažovanosti a spokojenosti svých zaměstnanců!

Změny v platné legislativě, nový daňový systém, pandemie, boj s vlnou vyhoření zaměstnanců a řešení nových potřeb – tak si lze představit začátek roku 2022 pro mnoho společností. Není žádným tajemstvím, že angažovaní a spokojení zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu a vysoké výkonnosti podniku. Jak měřit náladu ve vaší organizaci a udržet ji na uspokojivé úrovni? Odpověď je jednoduchá! Proveďte  ve spolupráci s Antalem  průzkum angažovanosti a spokojenosti svých zaměstnanců, abyste zjistili silné a slabé stránky své firmy.

Výsledky průzkumu pomohou mimo jiné ujasnit komunikaci, školení a řízení lidských zdrojů a v konkrétních případech umožní zavést plán nápravných opatření a včas reagovat na alarmující změny. Klíčem k úspěchu je zapojení personálního oddělení, spolupráce s divizí Antal Market Research, přizpůsobení průzkumu potřebám klienta, zajištění bezproblémového provedení průzkumu a otevřenost zaměstnanců.


Široké spektrum výhod pro vaši společnost

Pro vedoucí pracovníky jsou výsledky průzkumu skutečným zdrojem informací o aktuálním dění ve firmě. Díky těmto poznatkům mohou rychle přijímat správná rozhodnutí, která přispějí ke zvýšení spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců a omezí jejich fluktuaci. Výsledky průzkumu také umožní manažerům plánovat investice do rozvoje a udržení klíčových zaměstnanců, získat větší povědomí o vlivu stylu vedení na chod firmy, a dokonce i zlepšit efektivitu jednotlivých vedoucích pracovníků. Výsledky průzkumu rovněž poskytnou vodítko pro plánování interních a externích aktivit v oblasti budování značky zaměstnavatele. Zaměstnanci, kteří mají pocit, že mají na fungování společnosti skutečný vliv, jsou k ní loajálnější a více jí důvěřují. Zapojení a motivovaní lidé znamenají lepší pracovní atmosféru, pozitivní přístup ke svým povinnostem a odpovědnosti, nižší absenci a vyšší efektivitu.

Za zmínku stojí, že zainteresovaní a motivovaní zaměstnanci jsou také zárukou nízké fluktuace zaměstnanců, čímž firma ušetří a omezí náklady nutné pro opakované nábory zaměstnanců. Zkušenosti personalistů společnosti Antal ukazují, že jejich klienti se často potýkají s fenoménem "nechtěné fluktuace zaměstnanců", kterému by bylo možné předejít, pokud by se firmy předem seznámily s faktory negativně ovlivňující pracovní spokojenost a angažovanost.


Výsledky a plány do budoucna

Každá společnost, která se rozhodne spolupracovat se společností Antal, obdrží po provedení průzkumu komplexní výzkumnou zprávu, která obsahuje rozsáhlé informace o angažovanosti i spokojenosti zaměstnanců celé společnosti. Zpráva obsahuje také výsledky rozdělené do jednotlivých skupin předem definovaných s klientem, např. výsledky pro jednotlivé pracovní skupiny (manažeři, zaměstnanci, seniorita, věk zaměstnanců). Klient rovněž obdrží seznam faktorů, které mají přímý a nejsilnější vliv na spokojenost zaměstnanců, a také seznam bodů, které představují největší riziko a vyžadují naléhavou nápravu. Zpráva je zakončena závěry a návrhy na zlepšení s ohledem na identifikované skupiny zaměstnanců a celou společnost.

Odborníci společnosti Antal poskytují další podporu při vytváření kultury angažovanosti zaměstnanců prostřednictvím HR poradenství, možnosti přípravy strategie pro posílení nebo udržení angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců, jakož i přípravy a realizace strategie budování značky zaměstnavatele.


Přečtěte si dále třeba naši případovou studii o průzkumu spokojenosti a loajality.

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: