PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI ANTAL INTERNATIONAL O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZE 3.DUBNA 2014


Ve všeobecnosti můžete používat naše webové stránky, aniž byste ukládal/a Vaše osobní údaje. V případě, že je Vaší svobodnou vůlí tato data uložit, budeme je používat v souladu s se zásadami ochrany osobních dat a tak s nimi i nakládat.
Antal Czech Republic je součástí společnosti Work Service se sídlem ve Vroclavi, Gwiaździsta 66


PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI ANTAL INTERNATIONAL


Společnost Antal International si je vědoma, že držení osobních údajů a citlivých informací jejich zaměstnanců, kandidátů, klientů, obchodníků a partnerů si zaslouží nejvyšší důležitost. Naší základní činností je shromažďování osobních údajů a využití tohoto typu informací, proto jsme zodpovědní za jejich ochranu po celou dobu, po kterou  zůstanou v našem vlastnictví.  Bezpečné zacházení s osobními údaji našich zaměstnanců, kandidátů, klientů, obchodníků a partnerů, se kterými jsme ve vzájemné spolupráci, je jednou z hlavních hodnot a priorit společnosti Antal International.

Pro potvrzení výše uvedeného, vyvinula společnost Antal International množství principů, které střeží a ochraňují soukromí osobních údajů a citlivých informací.


Vaše osobní údaje jsou chráněny následujícími způsoby:

 • Zveřejňujeme prohlášení, které vysvětluje metody používané při nakládání s osobními údaji. 
 • Respektujeme Vaše rozhodnutí týkající se shromažďování a používání údajů a pokud je to vhodné, převedení jiným stranám naší společností.
 • Shromažďujeme a využíváme pouze osobní údaje, které mají zásadní význam pro nás a jsou nezbytné pro vykonávání naší obchodní činnosti.
 • Vynakládáme velké úsilí k tomu, abychom měli všechna data přesná a aktuální. Využíváme odpovídající metody ochrany osobních údajů.
 • Omezujeme přístup k osobním datům.
 • Uchováváme si jen ty údaje, které jsou nezbytné pro splnění našich zákonných a obchodních závazků.
 • Máte kdykoliv možnost přístupu a aktualizování svých údajů. Dáváme Vám možnost klást nám otázky a předkládat připomínky týkající se problematiky ochrany soukromí. 


V případě, že se chcete dozvědět víc o ochraně osobních údajů, prosím, čtěte dále:


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI ANTAL INTERNATIONAL

Společnost Antal International dbá na ochranu osobních údajů svých konzultantů, zaměstnanců a klientů. Níže uvedené prohlášení obsahuje informace zahrnující způsoby, jakými jsou osobní data naší společností používána. Shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje abychom mohli:

  • Udržovat smluvní a obchodní vztahy s uživateli internetových stránek a poskytovat jim informace o našich produktech a službách. 
  • kontaktovat uživatele internetových stránek, sledovat a hájit právní nároky a soudní spory, jednat v souladu se soudními rozhodnutími a jinými právními závazky a normativními požadavky, jakož i jiné právně přijatelné způsoby. 


Ke splnění těchto cílů, společnost Antal International může předávat Vaše osobní data jiným společnostem, dceřiným společnostem, dodavatelům, partnerům, které poskytují služby naším jménem, klientům - v případě, že hledáte zaměstnání, obchodním organizacím - pokud se společnost Antal International rozhodne prodat nebo převést část nebo celek svých pravomocí či operací, nebo bude-li požadováno jinak, například na základě rozhodnutí soudu, stejně jako subjektům se sídlem mimo Evropskou unii, včetně zemí, které Evropská unie považuje za nemající dostatečné předpisy na ochranu osobních údajů. Antal International může předávat osobní údaje obsažené v pracovních nabídkách, které jsou nezbytné pro provedení výběrového řízení společností Antal International se sídlem ve třetích státech.

V souladu s článkem 36 § 1 zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 Antal International přijal nezbytné kroky k zajištění ochrany přenášených dat, pokud jde o bezpečnost, integritu a důvěrnost.

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj