PRAVIDLA A PODMÍNKY

Předpisy

Níže uvedené podmínky platí pro použití Antal.cz (Antal International s.r.o.), internetové stránky provozované Antal International s.r.o., Anglická 140/20, 120 00 Praha 2, registrovaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 231499, IČ 03421520, DIČ CZ03421520.

Uživatelé jsou povinni přijmout podmínky, aby mohli používat webové stránky a služby přes ně nabízené. Antal International si vyhrazuje právo změnit níže uvedené podmínky. Pokud nechcete přijmout níže uvedené podmínky, nebude Vám povolen přístup na webové stránky a na nich nabízeným službám. Pokud je toto váš případ, budete vyzváni k opuštění webové stránky.

Antal International má právo odepřít přístup na webové stránky (přístup je definován jako schopnost využít jakéhokoliv druhu služeb a informací, které jsou dostupné prostřednictvím internetové stránky) nebo na některé z jejích složek, které považuje za důležité, kdykoliv, bez poskytnutí vysvětlení.

 

Podmínky používání

Jako uživatel internetových stránek souhlasíte s dodržováním těchto podmínek:

Webové stránky nesmí být použity k účelům, které jsou v rozporu se zákonem. Je zakázáno použitím webové stránky posílat nepřesné, neúplné nebo nepravdivé informace (v případě kandidátů - informace o jeho biografii), nebo podání takových informací přímo na webových stránkách.

Dále je zakázáno používat webové stránky k rozesílání pomluv, urážek, výhrůžek, nadávek, urážlivých obsahů, které mohou být na úkor druhých, stejně jako jiné druhy nevhodného obsahu, nebo předložení takového obsahu přímo na webových stránkách.

Jako uživatelé těchto stránek souhlasíte, že nebudete používat k odesílání nebo přímo odesílat data obsahující viry a další škodlivý obsah, který může interferovat s fungováním webových stránek, stejně jako obsah, který může upravit informace, že uživatel webových stránek není oprávněn obsah upravovat nebo odstranit.

Stejné podmínky se vztahují na obsah, který může webové stránky zmrazit, tedy obsah spamu. Uživatelé se rovněž zavázali, že nebudou používat jakýkoliv typ zařízení nebo softwaru k zaseknutí, zpoždění nebo poškození, či další opatření, která budou mít dopad na fungování této webové stránky.

Proto uživatelé těchto stránek souhlasí s tím, že neprovedou žádné kroky, které by mohly mít negativní dopad na pověst společnosti Antal International, jakož i akce, které mohou urážet další osoby, být zneužitelné nebo ohrožující.

 

Uživatelé

Nejsou povinni jakoukoli formou platby používat webové stránky a všechny služby a funkce, které stránky nabízí.

Uživatelé si musí být vědomi toho, že můžeme kdykoli vyžadovat, aby doložili svou totožnost, adresu, kontaktní údaje a informace o jejich aktuálním stavu zaměstnanosti a totožnosti svého současného zaměstnavatele.

 

Shromažďování informací

Uživatelé jsou povinni dodržovat podmínky při podávání informací prostřednictvím webových stránek nebo aplikací přístupných prostřednictvím internetových stránek.

Antal International s.r.o. si vyhrazuje právo na shromažďování informací a statistik v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pokud jde o jednotlivce, kteří navštíví stránky pro nábor, obchodní a marketingové účely. Tyto údaje mohou být použity k poskytnutí pomoci při každé fázi procesu náboru, jakož i ty, které představují nabídky jiných specializovaných služeb prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo poštou.

V odůvodněných případech, společnost Antal International může určovat hranice, ve kterých se mohou akce uživatele pohybovat v souladu s výše uvedenými podmínkami, a vyhrazuje si právo, aby mu okamžitě odepřel přístup k používání webových stránek, odstraní veškerý obsah, který není v souladu s podmínkami, nebo je považován za nevhodný bez udání důvodů.

Shromážděná data mohou být předána třetím stranám, které podporují proces náboru - strany spojené s nebo spolupracující s Antal International, se sídlem v Praze a potenciálními zaměstnavateli.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29.08.1997, Dz. U. [Journal of zákonů] No 133, bod 833.

 

Odpovědnost

Webové stránky, služby a funkce nabízené společností Antal International jsou dodávány bez výslovných a implicitních záruk. Negarantujeme zajištění řádného fungování webových stránek a dalších služeb a funkcí dostupných přes webové stránky. Neneseme odpovědnost za webové stránky v případě, že jsou nedostupné z důvodu údržby, zavádění technických zlepšení, které spadají mimo naši kontrolu.

Všechny aspekty webových stránek může společnost Antal International kdykoliv změnit, pozastavit nebo ukončit, včetně přístupu ke všem typům databází a dalšímu obsahu. Antal International si vyhrazuje právo zavést změny v podmínkách používání webové stránky kdykoliv, včetně těchto změn v ustanoveních a nařízeních, které se týkají používání webových stránek. Uživatelé jsou povinni souhlasit s novými podmínkami při použití webových stránek.

Uživatelé berou na vědomí, že nemůžeme nést odpovědnost za jakékoliv nepřesné informace a nepřesný obsah, který jsme obdrželi v dobré víře ke zveřejnění na našich webových stránkách.

Antal International nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty či škody, které mohou nastat v závislosti na informacích zveřejněných na webových stránkách nebo využitím těchto informací. Antal International dále nenese odpovědnost za:

a) ztrátu příjmu či ztrátu zisku spojených se smlouvou, ztrátu dosavadního či předpokládaného výdělku, naději na budoucí zaměstnání a nemožnost dosažení profesní schopnosti, ztráty nakumulovaného kapitálu a předpokládaných úspor, ztrátu obchodní činnosti, ztrátu hodnoty firmy, ztrátu či poškození pověsti, korupci dat, ztrátu času řízení a správy, vznik právních a dalších profesionálních nákladů.

b) jakékoliv nepřímé nebo následně způsobené ztráty nebo škody (včetně omezení z důvodu zkreslení, nedbalosti, jiných občanskoprávních deliktů, porušení smlouvy nebo porušení zákonné povinnosti), které vzniknou přímo nebo nepřímo z předmětu na webových stránkách. Nicméně, vše výše uvedené, vylučuje společnost Antal International z odpovědnosti za podvod nebo za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí.

Odkazy na jiné stránky

Webová stránka obsahuje odkazy na jiné, externí webové stránky, což uživatelům umožňuje přístup k řadě automatických odkazů vedoucích na jiné webové stránky, které se mohou ukázat jako zajímavé. Antal International nenese odpovědnost za obsah těchto stránek, protože není povinna přezkoumat a uznat je za nezávadné. Společnost nezaručuje, že tyto vazby zůstávají v platnosti a aktuální. Použití linků zůstává výhradní odpovědností uživatelů.

 

Autorská práva

Všechny informace, loga, ochranné známky a další obsah chráněný autorskými právy, který jsou obsaženy na webové stránce, jsou chráněny autorskými právy společnosti Antal International. Všechny obchodní známky, loga, software a další duševní vlastnictví jsou výhradním vlastnictvím společnosti Antal International.

Uživatelům je zakázáno stahování, kopírování nebo tisk jakéhokoliv obsahu, který je obsažen na internetových stránkách. Kopírování pro obchodní nebo reklamní účely je zakázáno, stejně jako padělání pomocí vybraných výňatků nebo uchýlení se k jakýmkoli jiným typům manipulace. Dále je zakázáno jakékoliv úsilí zaměřené na dešifrování, dekompilaci nebo úpravu softwaru, kódování informací obsažených na webových stránkách nebo konstatování obsahu, který porušuje práva duševního vlastnictví.

 

Antal.cz je webová stránka pro Antal International s.r.o., společnost registrovaná v České republice, jejíž sídlo je Anglická 140/20, 120 00 Praha 2, registrovaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 231499, IČ 03421520, DIČ CZ03421520.

 

Witaj ponownie!

Od czasu Twojej ostatniej wizyty pojawiło się 26 nowych ofert na hasło
Informatyk SAP Warszawa

Możesz podejrzeć je tutaj