Oblíbené nabídky

Kalkulátor odměn 2023

Pracovní smlouva - průměrné měsíční složky odměny [[c.amount | cur:c.currency]] bruttonetto

Uvedené hodnoty je třeba považovat za orientační.

Mandátní smlouva - průměrné měsíční složky odměny [[c.amount | cur:c.currency]] bruttonetto

Uvedené hodnoty je třeba považovat za orientační.

Smlouva o dílo - průměrné měsíční složky odměny [[c.amount | cur:c.currency]] bruttonetto

Uvedené hodnoty je třeba považovat za orientační.

Smlouva B2B - průměrné měsíční složky odměny [[c.amount | cur:c.currency]] na faktuřena ruku

Uvedené hodnoty je třeba považovat za orientační.

[[c.gross[c.form] | cur:c.currency]] brutto [[c.net[c.form] | cur:c.currency]] netto
faktura na [[c.gross[c.form] | cur:c.currency]] [[c.net[c.form] | cur:c.currency]] na ruku
  • Vaše výplata (částka netto)[[c.net[c.form] | cur:c.currency]]
  • Částka (na ruku)[[c.net[c.form] | cur:c.currency]]
  • [[part.name]] [[part[c.form] | cur:c.currency]]
  • Celková částka (brutto):[[c.gross[c.form] | cur:c.currency]]
  • Celková částka na základě smlouvy:[[c.gross[c.form] | cur:c.currency]]

Roční výdělek

Tolik získáte na ruku:

[[c.net[c.form] * 12 | cur:c.currency]]

Náklady zaměstnavatele - průměrné měsíční náklady na odměnu [[c.gross[c.form] | cur:c.currency]] brutto

výdaj [[c.emp[c.form] | cur:c.currency]] [[c.gross[c.form] | cur:c.currency]] brutto
  • Plat zaměstnance[[c.gross[c.form] | cur:c.currency]]
  • [[part.name]] [[part[c.form] | cur:c.currency]]
  • Celková částka:[[c.emp[c.form] | cur:c.currency]]

Pracovní smlouva

Je uzavírána na základě ustanovení zákoníku práce. Obecně je vnímána jako nejbezpečnější forma zaměstnání. Zaručuje minimální výši odměny, dává stabilní zaměstnání a zároveň zajišťuje dávky sociálního pojištění a placenou dovolenou v zákonem stanoveném rozměru.

Pro koho?

Řešení ideální pro všechny, kdo oceňují stabilitu a bezpečnost. Stojí za zmínku, že pokud plánujete uzavřít hypotéku, pracovní smlouva je bankami preferovanou formou zaměstnání. Pokud plánujete koupi bytu nebo stavbu domu, může to být řešení pro vás!

Mandátní smlouva

Uzavírá se...

Pro koho?

Řešení pro ty, kdo...

Smlouva o dílo

Uzavírá se...

Pro koho?

Řešení pro ty, kdo...

Smlouva B2B

Uzavírá se...

Pro koho?

Řešení pro ty, kdo....