Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Mzdový audit

Případové studie

Mzdový audit

Příběh Příběh

Náš klient z energetického průmyslu se potýkal s generační obměnou ve své společnosti. Jeho původní tým se blížil důchodovému věku, avšak vzhledem ke svému odchodu ze společnosti nechtěli předat své znalosti novým zaměstnancům. V důsledku toho celá organizace přišla o své jedinečné know-how. Situaci navíc zhoršoval zastaralý systém benefitů, který vycházel pouze ze seniority, nikoli ze skutečných kompetencí a úspěchů zaměstnanců.


Cíl a výzva Cíl a výzva

Vzhledem ke složité situaci, v níž se klienti nacházeli, bylo naším úkolem ověřit fixní a variabilní složky v rámci systému odměňování. Výsledek měl pomoci společnosti čelit trhu uchazečů o zaměstnání, kde měli potenciální zaměstnanci větší očekávání než jejich seniorněji postavení kolegové.

Akční plán Akční plán

Jakmile jsme se projektu ujali, představili jsme klientovi harmonogram interního auditu. Koordinace činnosti se zaměřovala na dosažení spolehlivých výsledků, které by přinesly znalosti nezbytné k doporučení modernizačních opatření, která by umožnila předávání technických dovedností napříč organizací, přizpůsobila mzdu tržním podmínkám a propojila benefity s kompetencemi a dosaženými KPI.


Proces Proces

Klíčem k provedení auditu bylo sestavení relevantních dat, která by umožnila získání reálných informací. Poslední fází byla prezentace doporučení a řešení pro systém odměňování ve společnosti klienta tak, aby došlo k jeho přizpůsobení aktuální situaci na trhu práce.

Efekty Efekty

Změny doporučené ve zprávě byly naplánovány na dobu 8 měsíců. Nejednalo se pouze o měřitelné prvky, jako jsou odměna a benefity, ale také o profesionální interní komunikaci zaměřenou na dosažení změny postoje zaměstnanců.


Jedinečnost Jedinečnost

Audit odměňování, který jsme provedli, ukázal klientovi směr, kterým by se měl ubírat systém odměňování v jeho organizaci. Řešení, která jsme navrhli, byla zaměřená na zvýšení nákladové efektivity a dosažení plánovaných obchodních cílů.

500 pozic

3 měsíce práce

3 000 zaměstnanců

13 společností na různých místech

Oslovili jsme vás?

Další příběh může být ten váš.
Kontaktujte nás!

Poptávka