Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Audit odměňování


Atraktivní platy patří mezi ty nejdůležitější faktory, které rozhodují o úspěchu společnosti na trhu. Dobře odměňovaní zaměstnanci jsou angažovanými zaměstnanci a uchazeči berou platy v úvahu při zvažování pracovních nabídek. Sledování aktuálních trendů a odpovídající přizpůsobování vašich firemních norem vám přinese konkurenční výhodu.

Audit odměňování ukáže, jak si vaše společnost stojí v porovnání s konkurencí, a pomůže vám odhalit problémy, které vedou k poklesu motivace a angažovanosti zaměstnanců a efektivity práce. Přizpůsobení odměny ekonomickým trendům je nezbytné považovat za investici do lidského kapitálu, který je pro přední společnosti na trhu nepostradatelným aktivem.

Níže uvádíme některé z nejdůležitějších výhod auditů odměňování:

- zvyšování čisté výše platu s využitím dostupných daňových a právních řešení bez dalších nákladů pro organizaci;

  - efektivnější využívání mzdových prostředků:

·         rozdělování finančních prostředků tak, aby bylo minimalizováno riziko odchodu zaměstnanců,

·         zajištění plnění cílů společnosti;

- zajištění, že jsou realizovaná řešení bezpečná a nebudou je zpochybňovat kontroloři z finančních úřadů či správy sociálního zabezpečení;

- zavedení komplexního přístupu k odměňování na základě analýzy alternativních řešení odměňování a začlenění základní odměny do firemních zásad pro odměňování a řízení lidských zdrojů.

Začněte s námi spolupracovat

Pošlete nám poptávku

Poptávka