Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Průzkum spokojenosti a angažovanosti


Průzkum spokojenosti a angažovanosti je nástroj, který přináší komplexní údaje o aktuální úrovni spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců, včetně faktorů, které k tomu přispívají. Tyto údaje vám umožní změřit zaměstnaneckou morálku, určit příčiny neefektivnosti a odchodu zaměstnanců, činit budoucí náborová rozhodnutí a stanovit krátkodobé a dlouhodobé cíle.

Náš tým personálního poradenství přistupuje ke každému projektu individuálně a začíná podrobnou analýzou společnosti a odpovídajícím výběrem nástrojů pro průzkum. Svým klientům poskytujeme odbornou podporu při šíření informací o průzkumu ve společnosti. Náš průzkum spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců se liší naší interní metodikou, která bere v úvahu povahu vaší organizace a její potřeby. Po jeho dokončení obdržíte komplexní zprávu, která bude obsahovat nejen všechny relevantní údaje, ale také soubor možných řešení a doporučení do budoucna.

Začněte s námi spolupracovat

Pošlete nám poptávku

Poptávka