Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Průzkum trhu


Platový průzkum

 

Průzkum vývoje mezd nám zajišťuje komplexní údaje o odměňování ve vybraných odvětvích, na vybraných pozicích a tržních segmentech. Každý projekt plánujeme a realizujeme podle preferencí klienta.

Platové průzkumy společnosti Antal se vyznačují

  • jedinečnou metodikou, díky níž je přesně vymezen vzorek,
  • angažovaností odborníků, kteří se specializují na konkrétní odvětví či obory.

Jak vám to pomůže?

·         seznámíte se s aktuálními trendy na trhu,

·         získáte přístup k údajům o aktuálních mzdách,

·         budete moci na základě těchto údajů činit informovaná obchodní rozhodnutí.

 

Průzkum zaměřený na image značky zaměstnavatele

Průzkum zaměřený na image značky zaměstnavatele je důležitým nástrojem, který se vám bude na trhu uchazečů o práci hodit. Poskytuje vám zásadní přehled o image společnosti mezi potenciálními zaměstnanci, vyzdvihuje silné a slabé stránky společnosti a oblasti potenciálního růstu. Průzkum se provádí na pečlivě zvoleném vzorku. Získáme tak spolehlivé informace a zajistíme, že naši klienti obdrží faktické zprávy, na kterých mohou stavět své budoucí strategie.

Díky průzkumu zaměřenému na image značky zaměstnavatele můžete:

·         získat přehled o image zaměstnavatele v očích potenciálních zaměstnanců,

·         porovnat image značky vaší společnosti s konkurencí,

·         najít způsoby, jak přilákat talentované zaměstnance

Průzkum potenciálu investice v souvislosti s uchazeči nabízí odpovědi na otázky, které si společnosti pokládají, než se rozhodnou investovat v určitém regionu:

·         Jaký je vzdělávací potenciál v konkrétních oblastech specializace?

·         Které z požadovaných kompetencí jsou na trhu k dispozici?

·         Je v regionu konkurence a jak je silná?

·         Jaké strategické prvky by vás mohli zvýhodnit oproti konkurenci?

·         Jak dlouho v průměru trvají náborové projekty?

·         Jaké pracovní podmínky očekávají ti nejlepší uchazeči?

Zjistěte více o tom, z čeho v praxi sestává průzkum potenciálu investice.

Začněte s námi spolupracovat

Pošlete nám poptávku

Poptávka