Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Díky práci na dálku roste kultura důvěry. Více než třetina zaměstnanců nepociťuje kontrolu ze strany šéfa

Díky práci na dálku roste kultura důvěry. Více než třetina zaměstnanců nepociťuje kontrolu ze strany šéfa

Změny ve stylu práce během pandemie ovlivnily vztah mezi pracovníky a zaměstnavateli. Podle studie společností Antal a Cushman & Wakefield se za poslední rok zvýšil počet zaměstnanců, kteří prohlašují, že jejich práce není nadřízeným kontrolována, z 30 % na 35 %. O 11 procentních bodů se také snížil počet pravidelných tele- a videokonferencí zaměřených na kontrolu práce podřízených. Někteří zaměstnavatelé nicméně připouštějí, že se efektivita zaměstnanců při práci na dálku zvýšila. Experti společnosti Antal uvádějí, že poslední měsíce prokázaly efektivitu odborníků a manažerů v nové životní realitě, což mělo vliv na pozitivní ukazatele na polském trhu práce.

Nutnost přechodu na práci na dálku vyvolala řadu pochybností, zejména u zaměstnavatelů. Dokonce i ti, kteří svým zaměstnancům čas od času umožnili pracovat z domova, měli obavy o efektivitu plnění jejich povinností. V důsledku toho se v chodu firem zavedly pravidelné schůzky na dálku a reportování v mnohem větším měřítku než dříve. Ukazuje se však, že po několika desítkách měsíců se četnost takových aktivit snižuje a akceptace práce na dálku se zvyšuje. Firmy si zaměstnanců váží, mají menší potřebu kontrolovat jejich práci, v důsledku čehož se stále více projevuje rostoucí kultura důvěry ve firmách. To je jeden z pozitivních efektů práce na dálku, který tu s námi zůstane delší dobu –⁠ říká Artur Skiba, prezident společnosti Antal.

Práci na dálku a její efektivitě jistě napomáhá důvěra zaměstnavatele v zaměstnance. Metody racionálního sledování výsledků na základě stanovených cílů převažují nad náhodnou kontrolou. Z nejnovějšího výzkumu společností Antal a Cushman & Wakefield vyplývá, že v průběhu roku výrazně vzrostl počet zaměstnanců, kteří se necítí být monitorováni svým nadřízeným (z 30 % na 35 %). Počet tele- a videokonferencí, které v prvních měsících pandemie představovaly formu kontroly 45 % zaměstnanců, se výrazně snížil. V současné době je zažívá 34 % z nich. Na druhou stranu se mírně zvýšila obliba tzv. klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) - z 29 % na 32 % a neohlášených hovorů o stavu úkolů (z 9 % na 12 %).


Nové výzvy, kterým čelíme

Ze zprávy zaměstnavatelů Polské republiky "Praca zdalna 2.0" vyplývá, že 27 % firem zaznamenalo zvýšení efektivity svých týmů při práci na dálku. Její úspěšnost a růst důvěry by však nemusely být tak vysoké, nebýt opatření, která podniky přijaly. Téměř 60 % organizací zavedlo nová opatření pro usnadnění práce, 37 % rozšířilo své aktivity o nové komunikační kanály se zákazníky a třetina provedla školení pro zaměstnance a vybavila je zařízením, které usnadnilo plnění povinností z domova. Díky tomu získalo mnoho lidí nové dovednosti, zejména v oblasti IT.

Stojí za zmínku, že náhlý přechod na práci na dálku vyžadoval od zaměstnanců rozvoj nejen tzv. tvrdých dovedností, ale byl také zkouškou pro měkké dovednosti. Zejména vedoucí pracovníci, odborníci a manažeři, kteří denně řídí týmy a jsou v nejužším kontaktu se zaměstnanci, museli čelit novým výzvám. Efektivní a rychlé zavedení nového stylu práce, její řízení novým způsobem, dobrá vzájemná komunikace je do značné míry jejich zásluhou. Za zmínku stojí také nutnost zvládnout nejistotu, např. strach ze ztráty zaměstnání, který na počátku pandemie provázel mnoho zaměstnanců. Jejich eskalace by mohla mít negativní dopad na efektivitu  dodává Sebastian Sala, ředitel divize Antal SSC / BPO ve společnosti Antal.


Trh práce se vrací

Jak upozorňují odborníci společnosti Antal, pozitivní hodnocení fungování firem a jejich týmů v nové realitě se promítá do silného návratu trhu práce. Tuto tendenci potvrzují i obecné údaje z polského trhu. Nezaměstnanost klesá. V srpnu 2021 činila 5,8 %, což znamená každoroční pokles o 0,3 p. b. Pro srovnání, v únoru 2020, posledním měsíci před zavedením omezení souvisejících s pandemií, činila v Polsku 5,5 % a v únoru 2019 6,1 %. Roste také průměrná mzda, která ve 2. čtvrtletí letošního roku činila 5 738 PLN hrubého a meziročně se zvýšila o 517 PLN.

Z analýzy výběrových řízení, které společnost Antal provedla v prvním a druhém čtvrtletí letošního roku, vyplývá, že rostou i finanční očekávání zaměstnanců. Poptávka po nich se zvyšuje, a proto jsou mzdové nabídky až o 25 % vyšší než loňský průměr. Nárůst nabídek se týká téměř všech odvětví, od IT a strojírenství přes finance až po marketing a HR. Kromě odměny kandidáti očekávají také práci na dálku a flexibilní pracovní dobu. Zaměstnavatelé jim musí vyjít vstříc. Obavy, že pandemie ukončí trh se zaměstnanci, se ukázaly jako neopodstatněné.


***

Metodologie
Studie společností Antal a Cushman & Wakefield byla provedena metodou CAWI na vzorku 1 384 odborníků a manažerů v období od 7. června do 2. července 2021.

Průzkum Zaměstnavatelé Polské republiky byl proveden na vzorku 1 512 respondentů, včetně 1 012 zaměstnanců pracujících na dálku a 500 zaměstnavatelů zastupujících mikro, malé, střední a velké podniky.

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora:

Přidružené služby