Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Povolání: Headhunter. S čím vám dokáže pomoci?

Trh práce se rychle vyvíjí a zkušení headhunteři v něm mají nezastupitelnou roli. Jejich úkolem je nejen upozorňovat talentované odborníky na atraktivní pracovní nabídky, ale především pomáhat společnostem s hledáním ideálních kandidátů pro klíčové pozice. Přínosná je tak pomoc headhuntera pro obě strany náborového procesu – jak pro společnost, tak pro kandidáta.  

Výhody spolupráce headhuntera a společnosti

 • Přístup ke specializovaným dovednostem. Kvalitní headhunteři se specializují na jeden nebo několik málo oborů, v rámci kterých mají vybudovanou širokou síť kontaktů. Mají tak možnost oslovit kandidáty, které je obvykle obtížné na volném trhu práce najít, protože aktivně nehledají novou práci.
 • Úspora zdrojů a času. Náborový proces může být časově náročný a vyžaduje značné zdroje. Využití služeb headhuntera proto umožňuje společnostem ušetřit čas, který by jinak strávily hledáním lidí.
 • Minimalizace fluktuace. Headhunting pomáhá omezovat případnou fluktuaci ve firmě jednoduše proto, že nalezený kandidát plně odpovídá požadavkům na danou pozici.
 • Zvyšování odbornosti týmu. Jelikož headhunteři přivádí do firmy již hotové odborníky, přispívají tím ke zvýšení erudovanosti celého týmu.

Výhody spolupráce headhuntera a kandidáta

 • Přístup k exkluzivním pracovním nabídkám. Kandidáti, kteří se dostanou do hledáčku headhuntera, získají přístup k atraktivním pracovním nabídkám, které často nejsou veřejné. Většinou se navíc jedná o nabídky práce u zavedených společností s vedoucím postavením na trhu.
 • Podpora kariérního rozvoje. Tím, že mají headhunteři přístup k exkluzivním a často neveřejným pracovním nabídkám, mohou pozitivně ovlivnit směřování kariéry osloveného člověka. S místy, jež se snaží obsadit, se často navíc pojí vyšší finanční ohodnocení, zajímavé možnosti profesního růstu či alespoň komplexní balíčky benefitů.
 • Důvěra a diskrétnost. Spolupráce headhuntera a kandidáta je důvěrná. Kandidát se headhunterovi může bez obav svěřit se svými kariérními plány a ambicemi. Pokud uvažuje o změně současného zaměstnání, může si být jistý headhunterovou diskrétností. 

Čím se headhunter odlišuje od ostatních zprostředkovatelů práce?

Headhunter se zaměřuje na obsazování manažerských nebo odborně specializovaných pozic. Kvalitního headhuntera poznáte podle:

 • Znalosti oboru a jeho specifik
 • Obchodních a vyjednávacích dovedností
 • Diskrétnosti
 • Rozsáhlé sítě kontaktů
 • Schopnosti efektivně využívat automatizačních nástrojů pro vyhledávaní kandidátů

Jak se stát headhunterem?

Jako nejvhodnější základ se pro headhunting jeví studium oborů jako řízení lidských zdrojů, sociologie nebo psychologie. Více než vzdělání jsou ovšem pro tuto profesi důležité schopnosti navazovat důvěryhodné mezilidské vztahy, analyzovat trh práce, v neposlední řadě ale také neustálá práce na svém vlastním růstu a dovednostech. 

Nalezení potencionálních kandidátů totiž mnohdy vyžaduje hledání mimo tradiční cesty náboru. To znamená zejména využívání různých zdrojů informací a práci s nejrůznějšími technologickými nástroji, které dokáží efektivně filtrovat pracovní profily. Mezi stěžejní vlastnosti dobrého headhuntera patří ale také rozhodnost a schopnost rozpoznat talent.

Chcete navázat spolupráci s našimi headhuntery? Napište nám!

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: