Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Employer Branding. O co vlastně jde?

Co je nejdůležitější pro to, aby vás lidé považovali za dobrého zaměstnavatele? Samozřejmě to, jak vás vnímají vaši současní, bývalí, ale i potenciální zaměstnanci. Kdo má pověst dobrého zaměstnavatele, má na trhu nezpochybnitelnou konkurenční výhodu. Jak si ji tedy zajistit? Kromě toho, že budete skutečně dobrým zaměstnavatelem, vám s tím pomůže strategie známá jako Employer Branding, která dá o vašich kvalitách vědět. 

Efektivní Employer Branding má svůj význam – pomáhá totiž přilákat nadějné talenty, udržet spokojené zaměstnance i budovat dlouhodobé vztahy s pracovním trhem. Skládá se z několika částí.

Employer Value Proposition

Employer Value Proposition (EVP) definuje výhody a hodnoty, které společnost nabízí svým zaměstnancům výměnou za jejich nasazení, práci a loajalitu. Pod EVP si můžeme představit jak materiální výhody, jako je patřičné odměňování nebo rozsáhlý balíček originálních nepeněžních benefitů, tak nemateriální výhody, jako jsou příležitosti k rozvoji, angažovanost firmy v otázkách udržitelného rozvoje nebo například nabídka flexibilních forem zaměstnání.

Definovat si EVP je prvním krokem k vytvoření účinné strategie Employer Brandingu. Abyste to dokázali, je vhodné odpovědět si na tyto otázky:

Jaký jste zaměstnavatel? 

Čím se jako zaměstnavatel odlišujete? 

Jaká je vize vaší organizace? 

Jaké hodnoty by měla vaše společnost vyznávat?

Vnější a vnitřní Employer Branding

Budovat značku lze jak činnostmi uvnitř organizace, tak i mimo ni. Proto Employer Branding rozdělujeme na vnější a vnitřní, oba se ale musí doplňovat, aby přinesly požadovaný efekt. 

Vnější Employer Branding

Vnější Employer Branding se zaměřuje na vytváření pozitivního obrazu společnosti v očích veřejnosti, potenciálních kandidátů na práci, zákazníků a obchodních partnerů. Jeho cílem je přilákat nejtalentovanější zaměstnance a budovat pověst firmy jako atraktivního zaměstnavatele. Mezi jeho hlavní nástroje patří:

Sociální sítě – Pochlubte se na nich firemní kulturou, společnými akcemi a úspěchy zaměstnanců. Je dobré využívat více sítí najednou.

Reklama – Reklamní kampaně zaměřené na potencionální uchazeče přes nejrůznější média.

Účast na eventech – Aktivní účast na veletrzích práce, konferencích a dalších oborových akcích umožňuje navazovat kontakty s potenciálními kandidáty a klienty a propagovat svou organizaci.

Recenze a názory zaměstnanců – Vše, co je k dispozici veřejnosti, například příspěvky a recenze na sociálních sítích, také ovlivňuje to, jak je společnost vnímána lidmi zvnějšku.

Spolupráce s influencery – V současnosti jde o jednu z nejoblíbenějších metod využívaných při Employer Brandingu. Díky spolupráci s influencery můžete oslovit poměrně specifické publikum.  

Vnitřní Employer Branding

Vnitřní Employer Branding se zaměřuje na vnímání společnosti současnými zaměstnanci. Jeho cílem je zvýšit jejich spokojenost a angažovanost a vytvořit pro ně příznivé pracovní prostředí. Mezi jeho klíčové prvky patří:

Organizační kultura – Zahrnuje hodnoty a zásady, které společnost vyznává, postoje k zaměstnancům a zákazníkům, uplatňování nediskriminačních zásad a podporu dobrých vztahů mezi zaměstnanci.

Zkušenosti zaměstnance – Jak zaměstnanci vnímají společnost, od jejich vztahu s nadřízenými, úspěchů v práci až po technologie, které potřebují k efektivnímu plnění svých úkolů. Významnou roli v tomto aspektu hraje nabídka možností profesního rozvoje, dalšího vzdělávání a přístup k psychologické podpoře.

Zapojení komunity – Podpora nejrůznějších sociálních a charitativních aktivit zaměstnanců. 

Interní komunikace – Je klíčová při budování efektivní strategie Employer Brandingu. Komunikace musí být jasná, konzistentní a otevřená, aby podpořila pozitivní interní vnímání a porozumění mezi zaměstnanci.

Nábor zaměstnanců jako součást Employer Brandingu

Důležitou součástí Employer Brandingu je i přijímání nových pracovníků. Efektivní vedení náboru nejen přitahuje kvalitní kandidáty, ale také pomáhá budovat značku zaměstnavatele. Proto je potřeba nejen vhodně vést celý náborový proces, ale po přijetí kandidáta zajistit i jeho bezproblémový nástup (onboarding). V případě zamítnutí kandidáta je neméně důležité vysvětlit mu důvody jeho odmítnutí a vyjádřit poděkování za účast ve výběrovém řízení. Zkušenosti uchazečů z výběrových řízení mají značný význam, i když nakonec nejsou přijati, protože ovlivňují vnímání firmy a mohou přispět k rozvoji pozitivní pověsti zaměstnavatele na trhu práce.
Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: