Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Antal představuje 5 účinných náborových nástrojů a metod


Náborový proces trvá obvykle zhruba 4 týdny. Nejdelší čas vyžaduje získání životopisu od kandidáta a nejpoužívanější metody pro ověření kandidátových schopností během náboru jsou: testy technických znalostí, testy jazykových znalostí a řešení obchodních úkolů.

Může se zdát, že typický pracovní pohovor je jen společenským rozhovorem s předvídatelným záměrem. Setkání v zasedací místnosti nebo online, bezchybný životopis a standardní otázky: Kde chcete být za pět let? Co považujete za své největší selhání? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Výběr nejlepšího kandidáta není snadný a vyžaduje mnoho zdrojů - zejména čas a peníze. Jak zajistit úspěšný pracovní pohovor pro zaměstnavatele i kandidáta? A jak vybrat správnou osobu na správné místo a úspěšně uzavřít náborový proces?

#1 Technika zakřiveného míče

Tato technika umí dobře ukázat, jak se uchazeč dokáže vypořádat s nezvyklými situacemi a stresujícími otázkami. Obvykle jde o otázky nebo scénáře, které nijak nesouvisí s pracovní pozicí, ale spíše testují schopnost uchazeče přizpůsobit se a reagovat. Jde o zaručený způsob, jak obejít naučené odpovědi kandidátů.

Náborář může například položit otázku typu "Kdybyste měl být jakýmkoliv zvířetem, které by to bylo a proč?" nebo "Pokud byste měli být v nějaké roli ve filmu, která by to byla a proč?" Tyto otázky mohou uchazeče zaskočit a vyvést z rovnováhy, ale také umožňují ukázat jeho schopnost přemýšlet rychle, být kreativní a pružně se přizpůsobit nové situaci. Důležité je, aby uchazeč využil této situace k demonstraci svých schopností a kvalit, a aby si udržel sebejistotu a profesionalitu, uvádí Monika Volčková, Team Leader CZ&SK Pharma & Medical Devices.

#2 Direct search – přímé oslovování kandidátů

Většina zaměstnavatelů začíná svůj nábor tím, že zveřejní inzeráty na známých portálech, což je ověřená, ale ne ve všech případech efektivní metoda. Zejména v případě pozic souvisejících s IT a vysokých manažerských nebo specializovaných inženýrských pozic, kde na trhu práce existuje méně uchazečů než nabídek práce.

V takovém případě přichází na řadu Direct search. Jedná se o techniku, při které headhunteři přímo oslovují kandidáty s požadovanými schopnostmi a zkušenostmi, kteří však aktivně práci nehledají. Zkušení headhunteři jsou schopni oslovit lidi, kteří si sami neuvědomují možnost a potřebu změnit práci a na inzerát by se sami nepřihlásili, objasňuje Kateřina Janičatová, Team Leader CZ&SK Engineering and Operations.

#3 Assessment centrum

Jedním z nejtěžších kroků při náboru je objektivně ověřit soft skills kandidáta a jeho chování za časového tlaku nebo stresující situace. Riziko zaměstnání nevhodné osoby a nutnosti opakovaného náboru nových kandidátů je vysoké. V takovém případě je jednou z nejlepších forem výběrového řízení tzv. Assessment centrum.

Při Assessment centru kandidáti řeší individuální i skupinové úkoly připravené speciálně k ověření klíčových kompetencí pro danou pozici. Během plnění úkolů jsou kandidáti hodnoceni několika hodnotiteli současně, což umožňuje objektivní posouzení jejich schopností. Výsledkem je pak dlouhodobá a úspěšná spolupráce s vybraným kandidátem, doplňuje Marek Žalud, Country Manager Antal Czech Republic and Slovakia.

#4 Testy a úkoly během náboru a hodnocení kandidáta po pohovoru 

Technické a jazykové znalostní testy jsou nejčastěji používanými náborovými metodami v reklamních a PR agenturách, bankovnictví, pojišťovnictví, finančních institucích, farmacii, zdravotnických zařízeních a FMCG. 

Přijímací řízení se skládá nejen z pohovoru mezi zaměstnavatelem a uchazečem o zaměstnání - často je podporován využitím dalších nástrojů. Uchazeči o práci v IT sektoru, stejně jako v bankovnictví, pojišťovnictví a finančních institucích, mohou být během náborového procesu požádáni o absolvování testů zaměřených na technické znalosti. Osoby, které ovládají cizí jazyky a hledají zaměstnání ve společnostech ze sektoru SSC/BPO, podstupují testy ověřující úroveň znalosti daného jazyka. Navíc lidé, kteří se ucházejí o práci v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních institucích, a ti, kteří chtějí pracovat ve FMCG sektoru, musí často řešit příkladové obchodní situace. Výsledky výše uvedených úkolů určitě usnadňují rozhodnutí o zaměstnání nebo odmítnutí daného kandidáta – vysvětluje Veronika Vavrušková, Senior Consultant FMCG, Antal Czech Republic and Slovakia.

#5 Metaverzum

Využití virtuální reality během náboru je jen otázkou času. Metaverzum je online prostor - virtuální svět, ve kterém můžeme vykonávat všechny druhy činností prostřednictvím svého avatara - od každodenních po obchodní. Tedy i nábor.

Společnosti hledají způsob, jak optimalizovat svou činnost a jak zároveň zvyšovat svou úspěšnost a udržovat konkurenceschopnost na trhu práce. Velkou výhodou metaverza je možnost vést reálný dialog v reálném čase. Také onboarding zaměstnance prostřednictvím metaverza může přinést mnoho výhod. Interaktivní platforma pro onboarding a digitální školicí materiály mohou usnadnit orientaci nového zaměstnance ve strukturách společnosti. S jistotou lze předpokládat, že oblast ICT a IT specialistů bude pravděpodobně první, kdo se ujme meta-náboru. Následovat by mohly reklamní a PR agentury a oblast FMCG, uvádí Mirko Minenza, Gaming & IT Lead, Antal Czech Republic and Slovakia.

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: