Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Jaké jsou výhody služby RPO?

Služba RPO (Recruitment Process Outsourcing) spočívá v delegování zodpovědnosti za hledání potenciálních uchazečů o zaměstnání na externího partnera. Co může zaměstnavatel získat využíváním služby RPO? A je možné přizpůsobit spolupráci s externím náborovým partnerem vlastním potřebám?  

Při současném růstu fluktuace specialistů a manažerů na pracovním trhu je dobré znát nejlepší metody, jak potenciální kandidáty oslovit. Vyplatí se proto vědět, jaké příležitosti přináší využití služeb RPO. 

RPO – proč stojí za to ho vyzkoušet? 

Pokud chce organizace urychlit náborové aktivity a jednotlivé fáze náboru, měla by zvážit partnera, který službu RPO nabízí. Jedna z forem Business Process Outsoursingu (BPO) umožňuje, aby si klient zadal všechny nebo pouze vybrané náborové aktivity, jejichž provedením pověří externího partnera.

„Pokud chcete efektivně nabírat ty nejtalentovanější zaměstnance, musíte se umět orientovat na pracovním trhu. RPO konzultanti jsou odborníci ve svém oboru a vyznají se ve složitém prostředí náboru, disponují vhodnými zdroji pro recruitment a dokáží vyhodnotit kompetence uchazečů,“ komentuje Marek Žalud, Country Manager společnosti Antal Czech Republic and Slovakia.

Služba RPO přináší řadu výhod odvíjejících se od toho, co zadavatel potřebuje. Například jde o snížení celkových nákladů na nábor i omezení závislosti na personálních agenturách, zvýšení spokojenosti hiring manažerů, zlepšení zkušeností s kandidáty, zjednodušení nebo zefektivnění náborového procesu a úsporu času pro jiné povinnosti.

Jak by měl vypadat ideální RPO partner 

Využití RPO modelu je pro zadavatele nepochybně komfortní, jelikož za něj řeší řadu potenciálních problémů, podmínkou však je, že si obě strany mezi sebou nastaví správné parametry vzájemného fungování a zadavatel také dostatečně jasně určí svá očekávání. Jde především o určení rolí v rámci RPO projektu a jeho koordinaci, aby firma zajišťující RPO dokázala naplnit KPI zadané klientem. 

„Ideální RPO partner je flexibilní, iniciativní a je připraven čelit výzvám. Konzultant RPO se stává součástí společnosti, do které byl outsourcován a v určitém smyslu se stává nadstavbou interního HR daného klienta. Proto je tak důležitá flexibilita jeho přístupu a také iniciativa, kterou klienti často potřebují. Dobrý RPO partner dokáže vnímat prostor pro zlepšení a nábor tak urychlit a zjednodušit,“ dodává Marek Žalud, Country Manager společnosti Antal Czech Republic and Slovakia.

Jak si pojistit úspěch?  

Aby byl proces PRO úspěšný, je třeba dodržet tyto univerzální principy:

1. Komunikace je základem každé spolupráce a projekt RPO není výjimkou. Dobře strukturovaná komunikace je nezbytná k rychlému, jasnému a hladkému toku informací, který je pro RPO klíčový.

2. Když máte vyřešenou komunikaci, vyplatí se dát si jasnou a upřímnou zpětnou vazbu. Proto je dobré pořádat pravidelné meetingy, během kterých se dozvíte o očekáváních hiring managerů, společnosti nebo celého byznysu. Pravidelná setkání a výměny názorů umožňují poradcům RPO určit, zda se ubírají správným směrem, případně jim ho ukázat. Je to také skvělý čas na výměnu názorů, nápadů a zavádění vylepšování.

3. Interní postupy klienta – tento faktor závisí více na klientovi než na RPO konzultantovi. Příkladem je proces schvalování nabídek, což je často diskutabilní a zdlouhavá záležitost, která prodlužuje nábor. Nemusí tomu tak ale být, RPO konzultant má za úkol připravit firmě podmínky pro co nejrychlejší a nejlepší rozhodnutí, zatímco klient se musí soustředit na to, aby nabídku kandidátovi učinil co nejdříve. Obě strany při správné spolupráci a dodržení výše uvedených principů (zpětná vazba a komunikace) mohou celý proces zkrátit a vyhnout se situaci, kdy kandidát zmizí z trhu, protože dostal v kratším čase jinou nabídku.

4. Atmosféra vzájemné podpory a partnerství – to je velmi důležitý faktor úspěchu v každém mezilidském vztahu, kterým projekt RPO bezesporu je. Nikdo není dokonalý a každý má právo dělat chyby a mít špatný den v práci. Když máte společný cíl a zacházíte spolu jako s partnery, je mnohem snazší dosáhnout předpokládaných výsledků. RPO projekt je vlastně spoluprací firmy a firmy, ve které zástupci obou spojují úsilí v dosažení daného cíle, jímž je nalezení ideálních kandidátů pro práci v zadavatelské firmě. Ve správné atmosféře zaměřené na partnerství není nic nemožné.

 Kontaktujte nás:


Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: