Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Jak ve firmě nastolit kulturu důvěry a získat loajální zaměstnance?

Image dobrého a žádoucího zaměstnavatele je cenná, protože umožňuje nejen získat ty nejlepší talenty na trhu práce, ale také snížit náklady způsobené fluktuací zaměstnanců a náklady spojené s procesem náboru. Jakým způsobem pečovat o dobré jméno společnosti, budovat značku zaměstnavatele a vytvářet přátelské pracovní prostředí?

 

Pružná pracovní doba – důležitý požadavek zaměstnanců

Pokud jde o pracovní model, většina společností v současnosti uplatňuje schéma dvě ku třem, tedy 2 dny doma a 3 dny v kanceláři, nebo naopak. Některé podniky neurčují stálé pracoviště vůbec, lze pracovat zcela na dálku. Mnozí vedoucí pracovníci by se opět rádi viděli se zaměstnanci tváří v tvář, ti se ale zatím naučili oceňovat možnost pracovat mimo kancelář. Vede je k tomu například ušetřený čas za dojíždění nebo možnost vykonávat práci třeba ze zahraničí.

Mnoho technologických společností již prohlásilo, že práce z domova se stala normou a návrat do kanceláří neplánují. Velkým trendem v roce 2022 budou lepší online nástroje, které umožní práci na dálku, a nástup metaverse (virtuálního světa) – ten změní definici hybridní práce, stejně jako bude mít vliv na onboarding, školení a schůzky.

 

Od kultury přítomnosti ke kultuře důvěry

Pro zaměstnavatele by měl být důležitým aspektem přechod od kultury přítomnosti ke kultuře důvěry.  Prvek práce na dálku a důvěry v zaměstnance bude mít ve skutečnosti mnohem více rozměrů. Work-life balance se změní ve work-life integraci. Tyto pojmy představují dva různé přístupy k tomu, jak oddělit nebo skloubit pracovní a soukromý život. Vzhledem k rozvoji vzdálených a hybridních pracovišť se zdá, že je obtížnější oddělit pracovní a osobní život. Ale co když nemají být odděleny, ale spíše propojeny?

Zatímco dříve se muselo oddělovat to, co se odehrává v kanceláři a co doma, dnes, kdy je kancelář ve většinovém případě doma, s tím má řada zaměstnanců problém. Work-life balance se zaměřuje na rozdělení prvního a druhého. Naproti tomu integrace mezi pracovním a soukromým životem se zaměřuje na přesvědčení, že mezi nimi není rozdíl a že oba musí koexistovat v harmonii. Místo toho, aby zaměstnanci vnímali práci a osobní čas jako oddělené entity, mohou dosáhnout kompromisu. V mnoha firmách je myšlenka integrace pracovního a soukromého života stále ještě něčím novým. Jak se však ukazuje, není se vůbec čeho bát – je mnohem snazší tyto dvě sféry spojit, než je násilně oddělovat.

V praxi je potom potřeba silné důvěry ve vztahu zaměstnance a jeho vedoucího. Zodpovědný zaměstnanec nepotřebuje vyhrazené místo a čas na svou práci, jelikož ji odvede i po tom, co si dal pauzu třeba na čas s rodinou. Naopak se za tuto pracovní svobodu odvděčí loajalitou k zaměstnavateli, který mu věří. Pokud firmy dají tomuto přístupu šanci, dokážeme vytvořit trh práce, který je otevřený všem.

 

Zaměstnavatel na medaili

Zaměstnavatelé by měli ve firmě vytvářet takovou organizační kulturu, aby člověk, který v ní pracuje, nebyl brán jen jako pracovní síla, ale jako její součást. Pokud pracovní prostředí není dobré nebo zaměstnanci nejsou spokojeni se svou rolí ve firmě, odrazí se to na jejich výkonu a obrázku firmy, který tento člověk vytváří například na sociálních sítích.

Důležité je také být moderní společností, tedy sledovat aktuální trendy na trhu. Budou mít význam pro image zaměstnavatele v roce 2022. Kromě toho bude záležet na empatii na pracovišti a na tom, aby byli středem pozornosti lidé, kteří společnost tvoří.

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: