Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Flexibilní pracovní doba je novým platidlem pro přilákání a udržení nejlepších talentů

78 % specialistů a manažerů chce mít možnost vykonávat z domova individuální práci vyžadující soustředění a 56 % z nich chce z domova vykonávat kreativní práci. O tom, do jaké míry si vrcholoví manažeři cení flexibility na pracovišti, svědčí i skutečnost, že každý desátý respondent by byl ochoten akceptovat snížení platu výměnou za větší možnosti práce na dálku.

Druhé vydání zprávy společností Antal a Cushman & Wakefield s názvem "Flexibilita specialistů a manažerů na trhu práce" popisuje trendy mimo jiné v oblasti flexibility specialistů a manažerů, co se týče pracovní doby, pracoviště, ale i konkrétních pracovních rolí.Druhé vydání zprávy společností Antal a Cushman & Wakefield s názvem "Flexibilita specialistů a manažerů na trhu práce" popisuje trendy mimo jiné v oblasti flexibility specialistů a manažerů, co se týče pracovní doby, pracoviště, ale i konkrétních pracovních rolí.

V jistém smyslu jsme vstoupili do výjimečné doby, kdy se poprvé v historii můžeme rozhodovat o stylu práce v závislosti na její povaze nebo konkrétních úkolech, které je třeba vykonat. Objevuje se také nespočet nových možností, včetně přístupu k odborným znalostem kdekoli na světě. 41 % respondentů nepracuje v kanceláři vůbec, zatímco téměř každý třetí specialista se vrátil k práci v hybridním modelu, který kombinuje práci z kanceláře s prací na dálku. Zaměstnavatelé, kteří si chtějí udržet ty nejlepší zaměstnance – nyní i v budoucnu – budou muset koncept flexibilní práce postavit na první místo a postavit na něm svou obchodní strategii – říká Artur Skiba, předseda představenstva společnosti Antal. 

Zaměstnanci, kteří měli možnost volby, kdy, kde a jak pracovat, byli se svou prací spokojenější, dosahovali lepších výsledků a vnímali svou společnost jako inovativnější oproti konkurentům, kteří takovou možnost volby nenabízeli  komentuje Magdalena Stańczuk, Senior Workplace Strategy Consultant ve společnosti Cushman & Wakefield. 

Narušený work-life balance

Více než 30 % specialistů a manažerů má pocit, že pracují více než před pandemií a mají problém určit hranici mezi prací a volným časem. Avšak více než polovina respondentů má pocit, že pracují stejně jako před pandemií a zároveň věnují stejné množství času osobnímu rozvoji. 67 % osob pracujících v oblasti IT a telekomunikací uvádí, že se výše jejich pracovní zátěže nezměnila. Naopak každý pátý respondent z oboru nemovitostí a stavebnictví uvádí, že v současné době pracuje méně než před pandemií.

Podle zprávy společnosti Antal o platech z března 2021 z pandemie nejvíce profitovali právníci. Jejich průměrná měsíční mzda činila cca 70 tisíc Kč hrubého. Velmi dobrý rok pro advokátní kanceláře i podnikové právníky byl způsoben ekonomickou situací, tj. změnami v daňovém a pracovním právu. Může to souviset s tím, že 75 % specialistů a manažerů zastupujících advokátní kanceláře se domnívá, že pracují více než dříve a není pro ně snadné oddělit práci a volný čas – komentuje Agnieszka Tymoszyk, Senior Client Manager společnosti Antal.

Které úkoly se efektivněji provádějí z domova a které z kanceláře?

Problematika práce na dálku rozdělila manažery a zaměstnance firem na dvě téměř stejně důležité skupiny. První skupina tvrdí, že právě práce z domova přináší vyšší efektivitu. Opačná skupina se domnívá, že skutečná práce se odehrává v kanceláři, a pokud své zaměstnance nevidí, znamená to, že nepracují. 88 % respondentů se domnívá, že zaměstnavatelé by měli nabízet více možností práce na dálku, a 86 % respondentů je přesvědčeno, že kanceláře by měly být flexibilnější a umožňovat zaměstnancům rychlou změnu pracoviště v závislosti na aktuálních úkolech.

Pokud jde o meetingy, specialisté a manažeři dávají přednost kanceláři před domovem nebo jiným místem, odkud se mohou připojit online. Respondenti průzkumu upozorňují na potřebu zapojování se prostřednictvím osobních interakcí, zejména v případě týmového brainstormingu (59 %), externích schůzek s potenciálním klientem (57 %) a interních schůzek v rámci společnosti (56 %). Respondenti dávají přednost plnění svých povinností z domova pokud jde o individuální práci vyžadující soustředění (78 %) a kreativní práci (56 %).

Existuje nespočet argumentů pro i proti práci na dálku a práce na dálku má stejně odpůrců jako příznivců. Studie "Flexibilita specialistů a manažerů v době změn" však jasně ukazuje, že kombinace práce z domova a z kanceláře je budoucností. Většina varšavských firem již zavádí režim 3-2, což znamená, že v závislosti na firmě zaměstnanci pracují 2 dny doma a 3 dny v kanceláři, nebo naopak – komentuje Dominika Kowalska, Associate, Workplace Strategy, Office Department, Cushman & Wakefield. Některé společnosti stálé pracoviště vůbec neurčují, lze pracovat výhradně na dálku. Tyto scénáře znamenají, že stále více kancelářských pracovníků (kteří mohou pracovat bez ohledu na místo) bude chtít v této oblasti flexibilitu – dodává.

Plány na snížení počtu stálých pracovních stolů doprovází potřeba zvýšit počet zasedacích místností, míst pro individuální práci i pro neformální setkání – říká Kacper Remiśko, Associate, Office Department, Cushman & Wakefield.

Videokonference jsou důležitý aspekt organizace pracovního dne

Mezi důsledky pandemie patří zvýšený význam a četnost videokonferencí. Polovina specialistů a manažerů uvádí, že online schůzkám věnují méně než 5 hodin týdně. 25 % z nich stráví 6 až 10 hodin týdně a 11 % dotázaných věnuje videokonferencím 11 až 15 hodin. Více než polovina dotázaných se domnívá, že počet virtuálních schůzek za týden je přiměřený, zatímco více než 20 % specialistů se domnívá, že těchto schůzek je příliš mnoho.

S příchodem nového roku 2021 si vedoucí pracovníci firem uvědomili, že systém práce na dálku je něco, co tu s námi nepochybně zůstane delší dobu, a že je nutné pokračovat v zavádění nástrojů a řešení a v digitální transformaci společností, aby práce na dálku byla efektivní a plynulá. Mezi mnoha takovými nástroji jsou aplikace a softwarové programy, které usnadňují online schůzky. 

Čas strávený videokonferencemi ovlivňuje organizaci práce a snižuje počet hodin strávených během dne jinými úkoly. Zaměstnavatelé by měli vhodně zvolit počet videohovorů a denní dobu pro videokonference, aby se zaměstnanci necítili unavení. Vyplatí se dbát na řádné proškolení uchazeče o ergonomii pracoviště a používání těchto nástrojů, nezbytné přestávky na odpočinek a jídlo, aby byly online schůzky stejně efektivní jako ty osobní – komentuje Karolina Bucka, Team Leader, Antal, IT Services. Podle profesora Jeremyho Bailensona, zakládajícího ředitele Laboratoře virtuální interakce mezi lidmi na Stanfordově univerzitě, má trávení hodin na platformách pro videochat psychologické důsledky. Množství očního kontaktu, který při videochatu navazujeme, i velikost obličejů na obrazovce jsou nepřirozené. Navíc aspekty, jako je pohled na nás samotné během videochatů v reálném čase nebo množství na dálku zachycených informací a podnětů, jsou vyčerpávající, dodává.


O studii 

Průzkum společností Antal a Cushman & Wakefield s názvem "Flexibilita specialistů a manažerů na trhu práce" byl proveden metodou CAWI na vzorku 1 384 specialistů a manažerů ve 2. čtvrtletí roku 2021. Zpráva je k dispozici na adrese:

https://antal.pl/wiedza/raport/elastycznosc-specjalistow-i-menedzerow-na-rynku-pracy

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: