Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Crowdsourcing rychle našel bohaté obchodní využití v oblasti financí, fundraisingu, strategického plánování, výzkumu a vývoje, kontroly kvality, marketingu a lidských zdrojů. Google například používá pro interní nábor právě crowdsourcing a žádá své zaměstnance, aby posoudili potenciální zaměstnance. Společnosti používají tyto nástroje k vytváření inovací a úspor zvyšujících příjmy, k propagaci image zaměstnavatele, plánování školení nebo implementaci nových produktů a technologií.

Podle mých zkušeností existuje pět hlavních využítí crowdsourcingu:

  1. Značka zaměstnavatele

Odborníci a manažeři jsou velmi důvtipní a jejich vstup může společnosti pomoc zjistit informace o svých silných a slabých stránkách, definovat nové oblasti rozvoje nebo určit zásadní konkurenční výhody. Na rozdíl od juniorů, kteří zakládají své názory především na mediálním image značky, jsou odborníci a manažeři schopni provádět pečlivou a hloubkovou analýzu. V důsledku toho jsou životně důležitým zdrojem informací o značce, její rozpoznatelnosti a zapojení cílové skupiny do operací a preferencí značky. Nakonec mohou posoudit, zda je jejich značka značkou první volby.

V rámci průzkumu tato skupina přináší měřitelné výsledky, které umožňují, aby se značka dostala mezi její konkurenty a usnadnila oslovení nejžádanějších - a nejvíce nepolapitelných - skupin příjemců. Jmenovitě kvalifikovaných odborníků, kteří představují klíč k rozvoji společnosti. Dobře promyšlená strategie může snížit průměrné náklady na nábor nejvyhledávanějších zaměstnanců.

  1. Školení a osvědčení

Je pravda, že vzdělávací politika je jedním z nejdůležitějších aspektů lidských zdrojů. V posledních letech se trh vzdělávání podstatně rozšířil, protože mnoho poskytovatelů služeb nabízí širokou škálu produktů, od školení o mezilidských dovednostech až po vysoce specializované workshopy o nových technologiích.

Potřeby firemního školení lze snadno definovat pomocí různých metod hodnocení dovedností. Totéž lze dosáhnout přímým zjišťováním preferencí zaměstnanců. Přestože je tato metoda možná velmi přesná, má významnou nevýhodu, protože může představovat příliš subjektivní volbu, která odráží omezený přístup zaměstnanců ke znalostem. Zvyšování počtu respondentů může každému zaměstnanci pomoci určit nejžádanější soubor dovedností, určit nejvýhodnější úroveň a převést nově získané dovednosti do efektivity práce v daném profesním a sociálním kontextu. Díky těmto informacím mohou společnosti nejen formulovat vzdělávací politiku založenou na proměnlivých individuálních potřebách, ale také definovat dovednosti klíčové pro rozvoj svých kompetencí a sledovat relevantní tržní trendy.

  1. Trendy

Crowdsourcing lze také použít jako účinný způsob sledování obchodních konkurentů. Umožňuje nahlédnout do strategických oblastí jejich investic, operací, které chtějí rozšířit, dovedností, které hledají v náborech, jejich obchodních prioritách nebo jejich nadějích do budoucna. Je důležité si uvědomit, že ačkoli žádná studie crowdsourcingu nemůže odhalit činnosti konkrétního konkurenta, protože údaje z průzkumu jsou agregovaným balíčkem, jeho výsledkem bude jasné označení tržních trendů, které umožní informovanější plánování obchodní strategie.

  1. Nové technologie

Kdykoli je společnost zapojena do významného rozhodovacího procesu týkajícího se implementace nové technologie, jako je nový systém CRM, může být vhodné najmout externího konzultanta. Průzkum mezi odborníky může rychle odhalit nejoblíbenější systémy specifické pro dané odvětví, výhody a nevýhody každého softwarového balíčku, jakož i osobní preference kvalifikovaných pracovníků. Tímto způsobem se manažeři nemusí spoléhat na individuální, subjektivní pocity, ale získat širší pohled na dostupné nástroje a názory svých současných uživatelů.

  1. Služby

Předpokládejme, že finanční instituce chce představit nový úvěrový produkt pro retailové zákazníky. Jak ale dokáže zjistit, které prvky nabídky zaručí nejvyšší zisk v současném tržním prostředí? Společnost by mohla požádat širší tržní skupinu, například odborníky z finančních institucí, aby vyhodnotila svůj produkt podle zvolených kritérií. Důležité je mít na paměti, že dotazník musí řešit klíčové prvky nabídky a její přitažlivost pro potenciální zákazníky i prodejní personál. Tím získá přehled o tom, které prvky nabídky budou nejoblíbenější na trhu. Studium skupiny 100 respondentů z finančních institucí znamená de facto využít jejich zkušeností se stovkami jednotlivých zákazníků a získat pohled odborníků na trh.

Chcete-li úspěšně provést průzkum crowdsourcingu, musíte dodržovat několik základních pravidel:

  • Při definování sledované skupiny buďte konkrétní. Účinnost Crowdsourcingu se může značně lišit v závislosti na tom, kdo se projektu účastní.
  • Definujte jasný cíl výzkumu. Špatně definované cíle mohou vést k desítkám nepoužitelných názorů bez dopadu na obchodní problémy, které měly řešit.
  • Motivujte účast. Respondenti si musí být vědomi toho, že jejich vstup je ceněn a bude se promítat do osobních nebo pracovních výhod.
  • Poskytněte prostor pro volný projev. Možná, že práce v cílové skupině náhle otevře nové a neočekávané příležitosti, na které jste nikdy nemysleli?
  • Závěry použijte k formulaci přesných akčních plánů pro podnikání.

Crowdsourcing - klíč k inovacím

Inovace je stále častěji vnímána jako oblast, kde mohou organizace získat nové konkurenční výhody, zlepšit povědomí o značce nebo dohnat vedoucí postavení na trhu. Na druhé straně inovace často vyžadují značné investice, které přinášejí významné obchodní riziko. Crowdsourcing umožňuje společnostem přijímat inovace v malých krocích a zapojit odborníky do jejich hledání kreativních a efektivních řešení. Tímto způsobem získají schopnost zvolit nejlepší vývojové cesty, předpovídat trendy a formulovat úmyslné obchodní strategie.

Článek byl publikován Harvard Business Review Polska


 

Agnieszka Wójcik
Market Research Manager, Antal
agnieszka.wojcik@antal.pl

 

Přečtěte si celou nabídku Antal Market Research zde.

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: