Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Jednostránkový životopis: přežitek, nebo pravidlo?

CV, životopis

V návodech na to, jak napsat zajímavý životopis, pravděpodobně dříve nebo později narazíte na doporučení, které se stalo v posledních letech už tak trochu mainstreamem – aby nebyl delší než na jednu stranu a tím pádem nenudil a nezahltil personalisty zbytečnými informacemi. Představa stručných a relevantních údajů je sice správná, přísné lpění na jedné stránce může být i škodlivé, a to zejména pro kandidáty, jejichž kariéry si jednoduše zaslouží víc prostoru. V tomto článku se budu proto zabývat tím, proč je nejlepší k psaní životopisu přistupovat flexibilně.

Subjektivita délky životopisu

Jednostránkový životopis je jednoznačně vhodný pro ty, kdo svou pracovní kariéru teprve začínají, a tudíž mají teprve omezené zkušenosti. S postupující kariérou a přibývajícími roky praxe se však striktní omezení všech relevantních informací na jednu stránku s největší pravděpodobností stane kontraproduktivním. Zkušení odborníci s mnoha úspěchy a zásluhami si zaslouží možnost prezentovat své odborné znalosti komplexněji.

Požadavky na délku životopisu se také liší v závislosti na odvětví a konkrétní pozici. V případě manažerských nebo specializovaných pozic může být rozsáhlejší životopis opodstatněný, protože umožňuje uchazeči prokázat své úspěchy. U projektových pozic, kde jsou rozhodující výsledky a výstupy, může navíc delší životopis nabídnout komplexní pohled na přínos kandidáta.

Význam obsahu životopisu

Životopis je hlavním marketingovým nástrojem kandidáta. Prezentuje jeho profesní identitu a může rozhodnout o jeho šancích na postup v náborovém procesu. Proto je nezbytné, aby potřebné informace předával jasně a efektivně, to ale neznamená, že musí počítat s omezeným rozsahem. Dobře strukturovaný životopis by měl vyzdvihovat odpovědnost uchazeče, jeho úspěchy, účast na projektech a všechny relevantní zkušenosti a zároveň odrážet jeho postoj a přístup ke kariéře. Bude-li to dělat patřičně stručně a přehledně, není třeba se bát většího počtu stránek.

Role personalistů a headhunterů

Stále si nejste jistí? Pak se spojte s dobrým náborářem nebo headhunterem a nechte si poradit. Jejich zpětná vazba vás může nasměrovat k tomu, abyste svůj životopis přizpůsobili konkrétním pozicím a společnostem. Tito odborníci mohou dokonce navrhnout doplňující informace nebo hodnocení, které vaše šance zaujmout posílí.

Dlouhý životopis nemusí být vždy odstrašující

Navzdory obecnému přesvědčení, že v krátkosti je kouzlo, mnoho společností preferuje delší životopisy. Hledají totiž hlubší vhled do zkušeností a úspěchů uchazeče. Někteří kandidáti se sice obávají, že dlouhé životopisy nikdo nebude číst, ale zpětná vazba od firem tuto obavu vyvrací. Preference jednotlivých organizací se mohou lišit, ale dobře zpracovaný, informativní životopis obvykle získá uznání.

Doporučení od headhuntera

Zvažte možnost mít obě verze a jednu či druhou volit podle konkrétní situace, v níž se budete o novou práci ucházet.

Mějte také na paměti, že hodnocení životopisů ovlivňují různé faktory, včetně komunikace mezi náborovým týmem a personalisty či obecné náborové strategie dané společnosti. Ani hvězdný životopis tak není jasnou zárukou úspěchu.

Závěrem tedy zopakujme, že striktní pravidlo jednostránkového životopisu není univerzálním standardem a mělo by se k němu přistupovat pružně a s ohledem na individuální okolnosti. Délku životopisu je třeba přizpůsobit jak zkušenostem, toho, kdo ho píše, tak oboru a preferencím těch, kteří jej budou číst. S tím, jak se náborový trh vyvíjí, by se uchazeči měli přizpůsobit specifickým požadavkům každé příležitosti. Pro vytvoření silného dojmu na potenciální zaměstnavatele je zásadní najít rovnováhu mezi prezentací odborných znalostí a stručnými informacemi.

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: