Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Další propouštění v důsledku krize? Jak se profesionálně rozloučit se zaměstnancem?

Další propouštění v důsledku krize? Jak se profesionálně rozloučit se zaměstnancem?

Rok 2020 nebyl k zaměstnancům přívětivý – ještě v lednu jsme byli v situaci, na kterou byli všichni zvyklí – na trhu bylo mnohem více pracovních nabídek než zájemců o zaměstnání. Tato situace se rychle obrátila a na trh se vrátili kandidáti, kteří se při hledání nového zaměstnání potýkají s velkou konkurencí. Tento jev je způsoben tím, že zaměstnavatelé snižují stavy, takže v krátké době nečekaně přišlo o práci mnoho lidí.

Z průzkumu společnosti Antal "Puls trhu práce pro odborníky a manažery", který byl proveden mezi téměř 900 osobami odpovědnými za řízení lidských zdrojů ve firmách, vyplynulo, že 17,2 % z nich plánuje drobné propouštění nepřesahující 10 % zaměstnanců a 6,4 % plánuje propouštění velkého rozsahu. Rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců obvykle předchází dlouhý rozhodovací proces, jehož cílem je upravit způsob oznámení výpovědi danému zaměstnanci a připravit na tuto personální změnu i zaměstnavatele. Situace s pandemií koronaviru tento proces značně zkrátila, společnosti musí rychle reagovat, aby překonaly krizi, a je pro ně těžké při tomto procesu udržet přijaté vysoké standardy firemní kultury. Rozloučení se zaměstnancem je těžké rozhodnutí a navzdory současné krizi se lze opřít o správné postupy – na pomoc přichází outplacement.


Outplacement – jaké prvky by mělo obsahovat profesionální rozloučení se zaměstnancem?

Společnosti, které se rozhodnou propustit jednoho zaměstnance na jakékoli úrovni nebo čelí výzvě skupinového propouštění, mohou využít pomoci externí agentury, která nabízí službu outplacementu. Jejím účelem je profesionálně zvládnout ukončení spolupráce a poskytnout odbornou pomoc osobě, které se výpověď týká. Zejména v době krize a zvýšeného počtu propouštění by taková služba neměla být považována za luxus, ale za odpovědnost zaměstnavatele za osud svých zaměstnanců, kteří v důsledku situace na trhu, a nikoliv vlastní nedbalosti, přišli o práci.

Je důležité, aby externí agentura přistupovala k této službě profesionálně a poskytovala skutečnou podporu po celou dobu, dokud klient nezíská nové zaměstnání. S tím souvisí i seznámení se současnou realitou na trhu práce, posouzení potřeb a kompetencí, pomoc při tvorbě profesního životopisu a profilů na internetových portálech, pomoc při navazování kontaktů i příprava na přijímací pohovory. Tato služba se vyznačuje nutností flexibilního přístupu – není možné přistupovat ke každému univerzálně, je třeba dát si práci a společně s klientem si odpovědět na otázky, zda chce zůstat ve svém oboru, nebo zkusit něco nového, zda chce zůstat na úrovni své pozice, nebo zda při své práci nabyl nových zkušeností např. s vedením lidí a bude se chtít rozvíjet v manažera, zda uvažuje o přestěhování do měst, nebo třeba i zemí, kde by měl více možností rozvoje ve svém oboru – to jsou jen některé z úvah, které lze ve spolupráci s jedním klientem prozkoumat.

Moderní outplacement musí zahrnovat jak lidský faktor, tj. zkušeného konzultanta, který dohlíží na celý proces a je koučem pro svého svěřence, tak digitální faktor, tedy velkou dávku digitální vzdělanosti a znalost pohybu na sociálních sítích a pracovních platformách, která umožňuje kandidátovi komunikovat s různými osobami odpovědnými za správu lidských zdrojů ve své firmě.


Nejistota a ztráta sebedůvěry spojená s propouštěním

Víme, že i vynikající zaměstnanci často pociťují, že rozhodnutí o ukončení pracovního poměru by pro ně znamenalo velkou ránu pro jejich sebevědomí. V takových chvílích převládnou emoce, obavy a nejistota ohledně budoucí kariéry, příjmu, nového místa a pracovního prostředí. Obzvláště obtížné jsou situace, kdy jsou propouštěni zaměstnanci s dlouholetou praxí v podniku, kteří již léta nepůsobí na trhu práce, který se přece jen výrazně změnil. Trh práce se dnes z velké části točí kolem navazování kontaktů a budování obchodních vztahů, např. prostřednictvím dostupných sociálních sítí jako je LinkedIn, a období pandemie tyto aktivity ještě více posunulo do online zóny. Patří sem i budování osobní značky neboli personal branding, který nám pomůže zvýšit náš vliv na internetu a rozšířit naši profesní síť o podnikatele, kteří nám mohou pomoci v profesním růstu. Pokud se navíc dozvíme o věcech, které nejsou pro každého uchazeče o zaměstnání samozřejmé, například o tom, jak fungují algoritmy sítě LinkedIn, můžeme maximálně využít potenciál tohoto obchodního nástroje a najít svou vysněnou práci úplně jiným způsobem, než je rozesílání životopisů na inzeráty na populárních pracovních portálech. Lidé, kteří se tím vším dlouho nezabývali, nemusí bez odborné pomoci vědět, kde začít – potřebují dohnat praktické tipy.


Budování dobré image i při těžkých rozhodnutích

Outplacement je druh employer brandingu, který pomáhá budovat pozitivní image zaměstnavatele. Propouštění způsobuje mnohá nedorozumění a negativní emoce, ale pokud je prováděno profesionálně a s důrazem na pomoc zaměstnanci, ukazuje, že firma i v takové situaci vynakládá veškeré úsilí, aby o dotyčného bylo řádně postaráno a aby měl o bývalém zaměstnavateli dobré mínění. To také zvyšuje důvěru ve společnost u stávajících zaměstnanců, kteří se mohou cítit ohroženi a v případě propouštění ztrácejí pocit stability zaměstnání. Až organizace začne znovu nabírat zaměstnance ve větším měřítku, tato služba minimalizuje riziko, že nejlepší odborníci na trhu nebudou chtít pro organizaci pracovat kvůli špatné pověsti, kterou si vybudovala špatnými postupy během posledního životního cyklu zaměstnanců.

Závěrem lze říci, že navzdory nepříznivé době mohou zaměstnavatelé využít služby, díky které se postarají o budoucnost svých zaměstnanců a vybudují pro sebe silnou značku, která odpovídá potřebám lidí zasažených propouštěním. Outplacementové služby by v dnešní době neměly být spojovány s něčím nedostupným a exkluzivním, ale se standardem firem, které jsou za svá rozhodnutí společensky odpovědné.

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: