Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Specialista na benefity – výmysl mileniálů, nebo důležitý hlas firmy?

Situace na trhu je taková, že firmy musí více přemýšlet o tom, čím si nejen získají nové zaměstnance, ale i jak si udržet ty stávající. Proto vznikají ve firmách džus bary, sleeping roomy, posilovny a koutky pro mazlíčky, což se může staromilcům zdát jako „přežitky mileniálů“, ve skutečnosti však mohou být nástrojem dlouhodobé strategie zaměstnavatele. Kdo v moderních firmách rozhoduje o formách odměňování zaměstnanců, a proč jde o těžší úkol, než se může zdát?

Není pochyb o tom, že rychle se měnící trh práce nutí firmy přizpůsobit se novému prostředí tím, že mění svou náborovou politiku a hledají způsoby, jak kandidáty zaujmout. Proto roste význam specialistů na odměňování a benefity. Mezi jejich hlavní povinnosti patří vyhledávání inovativních nástrojů v oblasti lidských zdrojů a navrhování efektivních řešení v oblasti odměňování a nefinančních benefitů.

Rozsah odpovědnosti v této roli bývá velmi různorodý a liší se mezi jednotlivými společnostmi a odvětvími. Zpravidla však tito specialisté vytvářejí systémy odměňování a získávání benefitů, motivační programy, dále programy pro zdraví a pohodu, podílejí se na rozvoji a vzdělávání zaměstnanců a pracují na budování zajímavého pracovního prostředí. Konečným cílem je, aby jejich zaměstnavatel vynikl mezi konkurencí. Jde tedy o důležitou vizitku pro tzv. branding zaměstnavatele.

Na zaměstnanci záleží

Role specialistů na odměňování a benefity se v posledních letech vyvíjí, zejména v organizacích, kde jsou HR zaměstnanci vnímáni jako strategičtí partneři. Upouští se od zastaralých postupů ve prospěch flexibilnějších řešení. Prosazuje se individuální přístup k zaměstnancům. Motivační programy se upravují tak, aby držely krok se změnami firemní strategie, trhu a očekávání kandidátů.

Totéž platí pro nefinanční benefity. Balíčky těchto benefitů se rozšiřují a diverzifikují tak, aby odpovídaly potřebám a očekáváním všech zaměstnanců. Strategický přístup k benefitům a jejich pravidelná revize by měly být pravidlem. Dobrou praxí se stává též péče o zdraví a duševní pohodu zaměstnanců, na kterou se zaměřuje při výběru zaměstnání čím dál více uchazečů.

Výše uvedené trendy se na českém trhu práce teprve začínají prosazovat, ale již teď existují moderní společnosti, které na těchto řešeních aktivně pracují.

Benefity práce specialisty nekončí

Role specialisty na odměňování a benefity je zpravidla spojena i s dalšími povinnostmi: nejen se správou benefitů, ale i jejich poskytovatelů, sestavování rozpočtu na odměňování, příprava dotazníků pro firemní průzkumy a provádění statistických analýz, výpočet bonusů (včetně prodejních) a případná práce s IT systémy pro měření pracovního výkonu a s tím spojeného vyhodnocování odměn. Ve většině případů tito specialisté plní úkoly nadřízeného HR Managera, ale v budoucnu se možná dočkáme rozšíření pozic o Manažery pro odměňování a benefity, kteří budou řídit celá dedikovaná oddělení.

Aby byli specialisté na odměňování a benefity při plnění těchto úkolů úspěšní, musí mít široké znalosti standardů, důkladně rozumět oboru a znát společnost, pro kterou zásady odměňování a benefitů navrhují. Nesmíme zapomínat na důležitost sledování konkurence a trendů na trhu. Důležité jsou tedy průzkumy, benchmarky a interní analýzy, ale také účast na konferencích a školeních a setkání a diskuse s odborníky, kteří jsou zodpovědní za navrhování strategií odměňování pro jiné společnosti.

Potřeby a motivace zaměstnanců se s časem mění

Aby společnosti zlepšily zapojení zaměstnanců (tzv. Employee Engagement), jejich udržení a růst talentů, je třeba pravidelně aktualizovat nabídku benefitů, aby poskytovaly jedinečnou hodnotu. Očekávání a potřeby zaměstnanců se s každým dalším rokem mění. Například zaměstnanec, který se dříve zajímal především o finanční odměny, může po narození potomka dát přednost benefitům, které mu dávají větší svobodu v organizaci své práce a osobního volna. Proto by nabídka firemních benefitů měla jít nad rámec finančních odměn a měla by být dostatečně rozmanitá, aby odpovídala individuálním potřebám.

Balíčky benefitů by měly zahrnovat také prvky, které zefektivní styl a zlepší kvalitu práce, podporují kariérní rozvoj a zlepšují zdraví a osobní život zaměstnanců. Specialisté na odměňování a benefity často využívají průzkumy angažovanosti zaměstnanců, aby posoudili, jak benefity a odměny vnímají. Benefity, které jsou nabízeny v souladu s novými trendy trhu, mohou navíc nejen uspokojit potřeby zaměstnanců, ale také přilákat nové talenty.

Jakékoli případné změny a úpravy benefitů a odměn by měly být vhodně komunikovány nejen zaměstnancům, ale také je vhodné provádět školení jejich manažerů v oblasti řízení odměňování. Tím se specialisté na odměňování a benefity stávají důležitým hlasem firmy, který budou její zaměstnanci nadále odrážet a utvářet tím pozitivní image zaměstnavatele.

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: