Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Efektivnější nábor v IT odvětví

V polovině října jsme obdrželi od klienta následující zprávu: "V polovině listopadu bychom rádi provedli pohovor se třemi kandidáty.  Dříve bohužel nemohou." V čem je problém?

Naše kolegyně Krisztina Bertalan, senior IT Recruitment Consultant, shrnula své postřehy o změnách v náboru v IT sektoru.


Vysoká poptávka po odbornících

Poptávka po kvalifikovaných odbornících v IT sektoru zůstává vysoká, ale vidíme, že je trh otevřenější i vůči absolventům nebo uchazečům s pouze 1-3 lety zkušeností než dříve. Už několik našich klientů si uvědomuje, že i když integrace nováčka vyžaduje více času a úsilí, jejich snažení se může z dlouhodobého hlediska vyplatit.


Rychlejší rozhodování, kratší zkušební zadání

Čas je také rozhodujícím faktorem při náboru nových zaměstnanců. Důležité je dynamické výběrové řízení, kratší zkušební zadání (max. 2 hodiny) a rychlý rozhodovací proces. Podle našich zkušeností to většina IT společností úspěšně rozpoznala a upravila podle toho své metody výběru.


Skutečné nevýhody offline výběru

Organizace, které v současné době trvají na osobních pohovorech, 8-10 člověkohodinách testovacích úloh, 3-5 kolech výběrového řízení a otálejí se zpětnou vazbou dny či týdny, budou mít potíže s rozšiřováním svých týmů a nebude si jim dařit získávat nové žádosti a kandidáty. Pomalé procesy vedou také k většímu úbytku již přihlášených uchazečů, protože zaměstnavatelé s rychlejšími výběrovými procesy zasílají pracovní nabídky v době, kdy jsou zaměstnavatelé s pomalou reakční dobou teprve v polovině výběrového řízení. Online výběrové řízení má nebývalý přínos a má více výhod než nevýhod. Výrazně více uchazečů souhlasí s online pohovory, protože jsou spojeny s minimem organizačních nepříjemností.


Motivace, motivace, motivace

Aby se IT odborníci nejen dostavili na pohovor, ale také přijali vaši nabídku práce navzdory protinávrhům od konkurence, je třeba neustále zdůrazňovat profesní a další motivační faktory. Důležitá je možnost pracovat z domova nebo dokonce plně na dálku, dostupnost moderních technologií, zajímavé projekty (např. cloudové aplikace, robustní systémy) a možnost profesního rozvoje. Kromě toho je důležité, aby zaměstnavatel udržoval s uchazečem kontakt po celou dobu výběrového řízení. Budování značky zaměstnavatele a zkušenosti uchazečů začínají již při výběru. Přítomnost a péče zprostředkovatele (agentury) nestačí. Uchazeč musí mít pocit, že zaměstnavateli na něm záleží, a k tomu je nezbytná transparentní a bezproblémová komunikace.


Mzdy a dodatečné benefity

Mzdové požadavky zůstávají na stejné úrovni jako dříve, ale mezi živnostníky se zvyšuje poptávka po zaměstnaneckém poměru. Klade se větší důraz na jeho výhody, roste poptávka po školeních nebo příspěvcích na pojištění či na stravování. O vývoji základních mezd v jednotlivých odvětvích a regionech budeme informovat v našem průzkumu mezd na začátku roku 2022.

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora: