Facebook Pixel

Oblíbené nabídky

Sebeprezentace na trhu práce v digitální době – jak pečovat o svou image a představit se jako profesionál?

Nový rok je časem změn, včetně pracovních. Proto se vyplatí vědět, jak se co nejlépe prezentovat na trhu. Při pracovních pohovorech se často objevuje otázka "povězte mi něco o sobě". To, jak na tuto otázku odpovíte, udává tón celého pohovoru a podle toho, co prezentujete, můžete udělat nebo zkazit dobrý první dojem.

Tím spíše ve světě pandemie, kterému dominuje nábor na dálku. Pozitivní e-image se v dnešní době stala nepostradatelným prvkem budování vaší značky online. Je to nejen spousta práce – důslednost v aktivitě, systematičnost a nasazení, ale především dlouhodobý proces, který, je-li správně naplánován a prováděn vědomě, přinese výsledky. Digitalizace pozorovaná již v roce 2019 a na začátku roku 2020 se stále více zrychluje. Rozšíření práce na dálku a rozvoj automatizačních procesů zaváděním nových technologií do podniků jsou výsledkem změn způsobených pandemií COVID-19. Zároveň se jedná o dva hlavní trendy, které nás budou v následujících měsících provázet na trhu práce.

Dobré využití odborných znalostí

Pandemie koronaviru nejenže znamenala nový směr ve fungování online organizací, ale také ve větší míře zaměřila pozornost všech na obsah zveřejňovaný na internetu.

Ačkoli se image – nejen ta obchodní – skládá z mnoha faktorů, sebeprezentace je tou částí, za kterou jsme zodpovědní. Nestačí být odborníkem, musíte ukázat svůj soubor odborných znalostí. Vyplatí se uplatnit pravidlo 90/10. Stručně řečeno, 90 % sdíleného obsahu by mělo pocházet ze zdrojů, které jsou již uznávanými odborníky – oborové publikace, populární webové stránky a blogy atd. Zbývajících 10 % by mělo pocházet přímo od zainteresované strany – komentuje Barbara Makuła, senior konzultantka, Antal SSC / BPO.


I networking se přesouvá do digitálu

Dalším důležitým aspektem vytváření profesionální on-line image je také budování profesionální sítě kontaktů. Kontakty významné pro budování odborné image se nejlépe získávají účastí na četných akcích, konferencích nebo webinářích. V digitální podobě nabízejí mnoho příležitostí také networkingové akce.


Při účasti na konferenci nebo obchodní akci je dobré si uvědomit, co si z nich odnést. Precizní obsah, velké množství tiskových materiálů a také řádná obchodní fotoreportáž z akce utvářejí odbornou image všech řečníků, což se následně promítá do nových zakázek a obchodních kontaktů v regionu. Co se týče účastníků setkání, je důležité, aby se na ně nezapomnělo. V podobě online akcí je to možné díky aktivní účasti, kladení otázek a představení se před vystoupením na fóru. Po skončení akce by bylo dobré vytvořit si seznam odborníků, se kterými byste chtěli zůstat v kontaktu. Těmto lidem pak pošlete e-mail nebo pozvánku prostřednictvím sítě LinkedIn, abyste ukázali, že máte skutečný zájem o navázání profesního vztahu. Odkazem na předchozí diskuse můžete pomoci oživit vzpomínky odborníků, kterým e-maily posíláte – dodává Barbara Makuła, Senior Consultant, Antal SSC / BPO.


Nová realita náboru na dálku

Moderní personalistika zohledňuje rozvoj práce na dálku díky využívání specializovaných nástrojů. Jedním z nich je automatizace náborových procesů. S rozvojem technologií je pro zaměstnavatele stále pohodlnější a výhodnější vést online pohovory. Virtuální pohovory snižují náklady na dopravu, urychlují proces pohovoru a umožňují personalistům vést pohovory s uchazeči z jiných zemí.

Zaměstnavatelé mohou provádět nábor online pomocí různých metod. Vyplatí se ujistit se, jaký typ pohovoru můžete očekávat. Nejběžnějším typem je videohovor. I když je schůzka s náborovým pracovníkem na dálku, je důležité se profesionálně obléknout. Vyplatí se zvolit pracovně-neformální oděv. Pokud máte možnost, je dobré se předem seznámit s dress code dané společnosti. Důležité je také být aktivní tím, že budete naslouchat a aktivně budovat vztahy s tazatelem. Budoucí zaměstnavatel - na základě analýzy mikrovýrazů (často samozřejmě zcela nevědomě) - může vzít v úvahu, zda ho posloucháte se zájmem, zda máte ve tváři čitelné nadšení, a konečně – zda během rozhovoru zvládáte stres - radí Marta Kozieł, senior HR specialistka společnosti Antal.  Po skončení pohovoru se vyplatí poslat personalistovi poděkování za rozhovor. Díky tomu získáte odbornou a profesionální image a osoba odpovědná za nábor si ji zapamatuje.


Sebeprezentace a odvětví

Záleží na tom, v jakém oboru si chcete vybudovat image odborníka. Především se vyplatí věnovat pozornost obsahu, který vytváříte a sdílíte – čím více souvisí s vaší profesí, tím lépe. Materiály související s oborem by měly vytvářet "pozadí" ke znalostem, které chcete propagovat jako klíčové.

Důležitou metodou sebeprezentace inženýra je portfolio. Mít po ruce portfolio projektů navyšuje vaše pracovní příležitosti. Připomenutí ne nutně všech projektů, ale těch nejdůležitějších povede k tomu, že uchazeč bude vnímán jako profesionál. Dobrou metodou je také projektový deník. Může inženýrům pomoci objasnit detaily jejich práce. Deníky vysvětlují, kolik úsilí bylo do každého projektu vloženo, a poskytují nejdůležitější informace o: schůzkách, diskusích, kterých jste se zúčastnili, důležitých rozhodnutích a "milnících", které byly vyřešeny. V digitálním věku se pro takové úkoly vyplatí používat nástroje Word, Excel nebo Evernote, které slouží k dokumentaci projektů – komentuje Roman Zabłocki, ředitel obchodní jednotky společnosti Antal Engineering & Operations.

V oblasti IT mnoho zaměstnavatelů provádí podrobnou analýzu technických kompetencí uchazečů. Některé organizace provádějí tento typ analýzy po provedení předběžných pohovorů. V takovém případě se vyplatí orientovat se na problémy a možná řešení jejich řešení. Vyzkoušejte online kódovací výzvy nebo hádanky jako volnočasové zahřívací cvičení a pochlubte se svými dobrými výsledky online. Vyplatí se také předvést ukázku dříve vytvořených kódů nebo projektů – říká Martyna Grunt-Mejer, senior konzultantka společnosti Antal IT Services.


Jak zazářit jako recruiter na volné noze?

Větší svoboda s sebou nese i více zodpovědnosti. Katalog freelance pozic se v současné době rozšiřuje, nejoblíbenější jsou však stále kreativní obory. Jak se postarat o sebeprezentaci jako recruiter na volné noze?

V případě recruiterů je velkou výhodou přidání informace na váš profil na sociálních médiích, na jaké pozice daný freelancer nejčastěji nabírá, v jakých oblastech má odborné znalosti. Důležité je také rozšiřovat síť kontaktů, což v případě freelance náborářů zvyšuje šanci na úspěšné uzavření projektu – říká Karolina Korzeniewska, projektová manažerka společnosti ReX. Stále hledáme freelancery i recruitery. Při práci na náborové platformě ReX (Recruitment Exchange) věnujeme pozornost především oblasti zkušeností. Kandidát nemusí mít znalosti z několika oborů, lepší je, když má jednu specializaci a znalost trhu s kandidáty, formy oslovení. Kromě sociálních sítí  lidé hlásící se na freelance platformu ReX věnují pozornost profesnímu životopisu. Suchý popis "realizace náborových procesů" toho moc neřekne, důležité jsou detaily – Jaké pozice? Jaké úrovně práce (juniorská / střední / seniorská +)? V jakých oblastech? Doplnění takových informací buduje v příjemci pocit, že daný freelancer je profesionál a ví, o čem mluví – dodává.

Máte nějaké dotazy? Obraťte se na autora:

Přidružené služby